Tapaturmavakuutus

Milloin vakuutus on voimassa?

Vastaus:

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ympäri vuorokauden niin töissä kuin vapaa-ajalla. Vakuutuksen voi ottaa 18–74-vuotias Diners Clubin jäsen. Voit vakuuttaa itsesi lisäksi myös avio- tai avopuolisosi. Vakuutus päättyy päävakuutetun (kortinhaltijan) täyttäessä 75 vuotta. 

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Mitä tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle kuuluu?

Vastaus:

Tästä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Lisäksi vakuutuksesta korvataan erillinen korvaus kuntoutuksesta.

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Mitä tapaturmavakuutus pysyvän haitan varalle ei korvaa?

Vastaus:

Korvausta ei makseta tapaturmasta, joka on sattunut, kun vakuutettu on osallistunut mm. seuraaviin lajeihin tai harjoitellut niitä: ammattimainen urheilu, kamppailulaji tai ilmaurheilulaji. Vakuutuksesta ei myöskään korvata lääkärinpalkkioita eikä muita hoitokuluja. Muihin rajoituksiin voit tutustua vakuutusehtojen kohdassa 6.0 Vakuutusturvan rajoitukset.

Vakuutusehdot löytyvät täältä

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Paljonko vakuutus maksaa ja miten vakuutusmaksu maksetaan?

Vastaus:

Vakuutusmaksu veloitetaan Diners Club -laskullasi kerran kuukaudessa. Mikäli jäsenyytesi Diners Clubissa päättyy, saat vakuutusmaksusta erillisen paperilaskun. 

Vakuutusmaksut löytyvät vakuutusesitteestä, johon voit tutustua täällä

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Mitä pysyvä haitta tarkoittaa?

Vastaus:

Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan eli invaliditeetin haitta-asteen 10-100 % mukaan. Diagnoosin tekee lääkäri, haitan vaikeusaste määritellään soveltaen sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä haittaluokituksesta. Tarkemmat tiedot löytyvät vakuutusehdoista.

Vakuutusehdot löytyvät täältä

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Miten voin liittää korttiin tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle?

Vastaus:

Voit ottaa vakuutuksen soittamalla Chubbin asiakaspalveluun. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Miten voin irtisanoa vakuutuksen?

Vastaus:

Täältä löydät irtisanomislomakkeen

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?