Maksuturvavakuutus

Mikä on maksuturvavakuutus?

Vastaus:

Maksuturvavakuutus lyhentää Diners Club -korttilaskusi saldoa puolestasi tahattoman työttömyyden sekä sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuvan täyden työkyvyttömyyden sattuessa.

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Kuka voi saada vakuutuksen?

Vastaus:

Vakuutus voidaan myöntää yksityishenkilölle, joka on 18-60-vuotias, Suomessa vakituisesti asuva sekä terve ja täysin työkykyinen. Hakija ei voi olla tietoinen mahdollisesti tulevasta, tahattomasta työttömyydestä.

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Milloin vakuutus on voimassa?

Vastaus:

Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa niin työ- kuin vapaa-aikanakin, kaikkialla maailmassa (paitsi jos oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella kestää yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta).

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Paljonko vakuutus maksaa ja miten se maksetaan?

Vastaus:

Vakuutusmaksu veloitetaan kerran kuukaudessa Diners Club -laskulla. Vakuutusmaksut löytyvät vakuutusehdoista, joihin voit tutustua täällä.

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Miten korvaus määräytyy ja miten se maksetaan?

Vastaus:

Maksuturvavakuutus korvaa viiden ensimmäisen kuukauden ajan kuukausittain 15 % ja kuudentena kuukautena 25 % viimeisimmän korttilaskusi kokonaissaldosta (kuitenkin enintään viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta 750 euroa/kk ja kuudennelta kuukaudelta 1 250 euroa). Vakuutuksesta maksettava kokonaiskorvaus on enintään 5 000 euroa ja korvausta maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan.

Ennakonpidätyksellä vähennetty korvaus maksetaan Diners Clubille, joka hyvittää vastaavalla summalla vakuutetun korttilaskua. Kuukausikorvaus maksetaan siitä ajankohdasta, kun vakuutettu on ollut yhtäjaksoisesti työtön tai työkyvytön yli 30 päivää.

Työttömyyden ja työkyvyttömyyden määritelmät löytyvät vakuutusehdoista

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Mitä korvauksen maksaminen edellyttää?

Vastaus:

Vakuutetun joutuessa vakuutuksen voimassaolon aikana tahattomasti työttömäksi, vakuutuksesta suoritetaan korvaus edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • vähintään 60 päivää on kulunut vakuutussopimuksen voimaantulosta, kun vakuutettu saa tiedon tahattomasta työttömyydestä ja sen seurauksena tulee työttömäksi; ja
  • tahaton työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 30 kalenteripäivää; ja
  • vakuutettu on tahattoman työttömyyden alkaessa ollut työsuhteessa samaan työnantajaan yhtäjaksoisesti vähintään 270 kalenteripäivää ja on mainittuna ajanjaksona tehnyt työtä vähintään 16 tuntia viikossa tai 64 tuntia kuukaudessa; ja
  • vakuutettu ei harjoita yritystoimintaa.

Jos vakuutettu vakuutuksen voimassaolon aikana tulee työkyvyttömäksi vakuutuksen voimassaolon aikana sattuneen onnettomuuden tai alkaneen sairauden seurauksena, vakuutuksesta suoritetaan korvaus edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

  • vähintään 30 päivää on kulunut vakuutussopimuksen voimaantulosta, kun vakuutetun työkyvyttömyys alkaa; ja
  • työkyvyttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 30 kalenteripäivää; ja
  • työkyvyttömyys on alkanut kolmen vuoden sisällä onnettomuuden sattumisesta tai sairauden alkamisesta.
  • Vakuutuksesta maksettava korvaus on verotettavaa ansiotuloa, josta vakuutusyhtiö tekee ennakonpidätyksen.

Tarkemmat tiedot löytyvät vakuutusehdoista

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Milloin vakuutus päättyy?

Vastaus:

Voit irtisanoa vakuutussopimuksen kirjallisesti milloin tahansa. Vakuutus lakkaa kuitenkin olemasta voimassa iän perusteella kun täytät 65 vuotta, vakuutuskorvaukseen oikeuttavan vakuutustapahtuman sattuessa tai jos Diners Club -jäsenyys päättyy.

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Miten voin liittää vakuutuksen korttiini?

Vastaus:

Voit liittää vakuutuksen korttiisi soittamalla jäsenpalveluun.

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?
Miten voin irtisanoa vakuutuksen?

Vastaus:

Täältä löydät irtisanomislomakkeen

Oliko tiedosta hyötyä sinulle?