Henkilötietojen käsittely

Diners Club Finland, Diners Club Nordic AB:n sivuliike (jäljempänä Diners Club Finland) käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitos-lainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Diners Club Finlandin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä.

Diners Club Finland käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. Markkinointi voi pitää sisällään mm. suoramarkkinointia, sähköistä markkinointia sekä etämyyntiä. Markkinointi voi koskea Diners Club Finlandin omien tai Diners Club Finlandin yhteistyökumppaneiden tarjousten välittämistä rekisteröidyille.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää Diners Club Finlandia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- mielipidetutkimusta varten. (Ks. tarkemmin Henkilötietolaki 30 §)

Pankkisalaisuus rajoittaa Diners Club Finlandin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Asiakaspuheluita voidaan nauhoittaa ja viestejä tallentaa niiden sisällön varmentamiseksi sekä henkilökunnan koulutustarkoituksessa.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Diners Club Finlandin toimipaikassa.