Beställ e-faktura på nytt efter den 1 februari 2019

Diners Club Nordic AB fusionerades med SEB Kort Bank AB den 1 februari 2019. Till följd av detta behöver du beställa tjänsten e-faktura på nytt. Den nya fakturautställaren är: SEB Kort Bank AB/Diners Club. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra.