Vad händer från och med 1 juni 2019?

Den 31 maj 2019 upphörde ditt Diners Club kort att gälla. Här kan du läsa mer om vad detta innebär.

Utestående skuld

Om du har utnyttjat en kredit på kortet, fortsätter du betalningen som vanligt tills dess att din skuld är reglerad.

Frivilliga försäkringar

Extra försäkringar (personförsäkringar) som inte ingår i kortet kommer inte att avslutas när kortet stängs. Att kortet stängs har ingen inverkan i försäkrings skyddet. När kortet stängs flyttas fakturering av extra försäkringar till försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren.

Försäkringsbolaget Chubb kommer i fortsättningen att fakturera försäkringstagaren. Ifall du köpt en frivillig reseförsäkring eller tilläggsförsäkringen avlägsna reseförsäkringens självrisk, så slutar dessa försäkringar att gälla i samband med att kortet stängs den 31 maj 2019.

Loungebesök

Eventuella loungebesök som du har injänat men inte kunnat använda gäller inte efter den 31 maj 2019.

Club Rewards

Intjäning av Club Rewards-poäng slutade den 27 december 2018 och poäng som inte har använts innan den 31 maj 2019 förfaller.

Erbjudanden

Har du frågor om något av våra tidigare erbjudanden hänvisar vi till respektive samarbetspartner.