Pris och villkor

Aktuella priser för Diners Club Premium 1.6.2014

Årsavgifter
Diners Club Premium 200 €
Diners Club Premium-familjekort 100 €
Förnyande av kort
Förnyande av kort under giltighetstiden
(t.ex. namnändring, ersättningskort)
10 €
Förnyande av försäkringskort 10 €
Beställning av pin-kod 5 €
Byte av pin-kod
(förutsätter ett nytt kort)
10 €
Expressleverans i Finland 10 €
Expressleverans utomlands 50 €
Kreditbevakning
Påminnelseavgift 5 €
Ändring av betalningsdag 5 €
Betalningsavtal 15 €
Ändring av kreditgräns 10 €
Överföring av saldo från ett kort till ett annat 10 €
Saldointyg 5 €
Intyg över kredithistorik 20 €
Avgift för konfiskering av kort 150 €
Övriga avgifter
Valutatillägg:
Inköp och kontantuttag i annan valuta än euro växlas till euro enligt SEB Avista säljkurs till vilken läggs till:
2 %
Kontantuttagsavgift (% av det uttagna beloppet) 4 %
Fakturakopia Upp till 1 år gammal faktura 5 €/st
Över 1 år gammal faktura 50 €/påbörjad halvtimme
Kvittokopia Inhemskt kvitto 0 €
Utländskt kvitto 10 €
Anskaffning av kontaktuppgifter 5 €
Annat utredningsarbete 50 €/påbörjad halvtimme
Loungebesök 0 €


Information om krediträntan meddelas på fakturan/kontoutdraget. Information om den effektiva räntan finns i blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.