Reseförsäkring

Är Diners Club-korten försedda med en reseförsäkring och vad innehåller den isåfall?

Svar:

Här kan du läsa mer om vilka Diners Club-kort som har en reseförsäkring och vad den innehåller. Du kan även ansöka om reseförsäkring som ett tillval till ditt kort mot en kostnad.

Här kan du läsa mer om Diners Club reseförsäkring

Hjälpte den här informationen dig?
Hur betalar jag kostnaden för reseförsäkringen?

Svar:

Reseförsäkringen debiteras en gång om året. I den normala reseförsäkringen ingår för resegodsets del en självrisk. Om du vill maximera ditt försäkringsskydd rekommenderar vi att du häver självrisken genom att betala en avgift. Detta gör du enkelt genom att kontakta försäkringsbolaget Chubb.

Priser för reseförsäkringen
Mer information och villkor för reseförsäkringen

Hjälpte den här informationen dig?
Täcker reseförsäkringen även mina medresenärer?

Svar:

Reseförsäkringen täcker alla medresande Diners Club-kortinnehavare (om även deras kort innehåller reseförsäkring), samt familjemedlemmar under 18 år som bor i samma hushåll som kortinnehavaren. En förutsättning för att försäkringen skall gälla är att både barnens och medresande kortinnehavares resa har betalats med Diners Club-kortet.

Hjälpte den här informationen dig?
Vad gör jag om jag blir sjuk eller skadad under min resa?

Svar:

Försäkringen ersätter endast utländska vårdkostnader till följd av reseolycksfall utomlands eller sjukdom under resa utom­lands. Ersättning utgår inte för vårdkostnader i Finland.

Vårdkostnaderna ersätts enligt originalräkning eller -verifikat i den mån de inte ersätts med stöd av någon lag. Vid skadefall ska ersät­tningssökanden ta kontakt med Chubb eller i nödfall med SOS International som är ett assistansbolag för nödsituationer under resa. Kontaktinformation hittar du här.

Hjälpte den här informationen dig?