Fakturainformation

Hur ofta får jag en faktura från Diners Club och vilken är förfallodagen?

Svar:

Alla köp redovisas på en faktura som vi skickar ut i början på varje månad. Fakturans förfallodag är den 15:e eller efterföljande vardag.

Hjälpte den här informationen dig?
Vilken period är det som redovisas på fakturan?

Svar:

Alla köp som gjorts föregående månad syns på fakturan - dock inte månadens allra sista dagars köp. Faktureringsavbrottet sker den 26–30 i månaden. Dagen varierar månadsvis. De aktuella dagarna detta år hittar du här.

Hjälpte den här informationen dig?
Vilka är de aktuella faktureringsdagarna?

Svar:

Vi bryter för fakturering följande datum 2019:

30.1.2019
27.2.2019
28.3.2019
29.4.2019
29.5.2019
27.6.2019
30.7.2019
29.8.2019
27.9.2019
30.10.2019
28.11.2019
27.12.2019

Hjälpte den här informationen dig?
Hur gör jag en inbetalning till mitt kort?

Svar:

Nedan hittar du kontonummer och bank för ditt kort.


IBAN-KODER FÖR DINERS CLUB-KONTON
  • SEB FI23 33010002101343

BANKERNAS SWIFT-KODER (=BIC-KODERNA)
  • SEB ESSEFIHX 

Hjälpte den här informationen dig?
Varför debiterar min kreditkortsfaktura inte hela skuldbeloppet?

Svar:

En av fördelarna med Diners Club är att du har möjlighet att delbetala din faktura. På grund av detta anger vi alltid lägsta belopp att betala på din faktura. Fakturan innehåller också det totala skuldbeloppet, som du alltid kan betala om du vill. Lägsta belopp att betala är 3 % av fakturabeloppet, men minst 15 euro/månad. 

Om du valt e-faktura debiteras minimibeloppet automatiskt. Om du vill betala hela skuldbeloppet på en gång kan du enkelt ändra fakturabeloppet manuellt för respektive faktura i din nätbank. Klicka på alternativet ”Fakturautställarens specifikation” om du vill se hela skuldbeloppet i nätbanken. Då öppnas en pdf-version av fakturan och den innehåller samma information som pappersfakturan. 

Hjälpte den här informationen dig?
Hur stor blir dröjsmålsräntan om betalningen försenas?

Svar:

Dröjsmålsräntan uppbärs i enlighet med räntelagen.

Hjälpte den här informationen dig?
Vad är mitt referensnummer?

Svar:

Referensnumret förändras i april 2014. Det nya referensnumret består av 9 siffror och 1 individuellt nummer. Det nya referensnumret är fortsättningsvis kortspecifikt och samma varje månad.

Hjälpte den här informationen dig?
Hur konverteras kortköp i utländska valutor till euro?

Svar:

Vid konverteringen av köp i utländska valutor till euro utgår vi från det datum, då transaktionen registrerats hos oss. Som växelkurs använder vi säljkursen för SEB Avista med ett valutatillägg på 2 %, enligt vår aktuella prislista.

Här hittar du vår prislista och den aktuella säljkursen för SEB Avista

Hjälpte den här informationen dig?