Pris och villkor

Aktuella priser för Finnair Plus Diners Club

Årspris
Finnair Plus Diners Club (Basic, Silver och Gold) 50 €
Finnair Plus Diners Club-familjekort (Basic, Silver och Gold) 35 €
Finnair Plus Diners Club Platinum 0 €
Förnyande av kort
Förnyande av kort under giltighetstiden
(t.ex. namnändring, ersättningskort)
10 €
Beställning av pin-kod 5 €
Byte av pin-kod 10 €
(förutsätter ett nytt kort)
10 €
Expressleverans i Finland 10 €
Expressleverans utomlands 50 €
Kreditbevakning
Påminnelseavgift 5 €
Ändring av betalningsdag 5 €
Betalningsplan 15 €
Ändring av kreditgräns 10 €
Överföring av saldo från ett kort till ett annat 10 €
Saldointyg 5 €
Intyg över kredithistorik 20 €
Konfiskering av kort 150 €
Övriga priser

Valutatillägg:
Inköp och kontantuttag i annan valuta än euro växlas till euro enligt SEB Avista säljkurs till vilken läggs till:

2 %
Kontantuttag (% av det uttagna beloppet) 4 %
Expressbehandling av ansökan 15 €
Fakturakopia Upp till 1 år gammal faktura 5 €/st
Över 1 år gammal faktura 50 €/påbörjad halvtimme
Kvittokopia Inhemskt kvitto 5 €
Utländskt kvitto 10 €
Anskaffning av kundens kontaktuppgifter 5 €
Annat utredningsarbete 50 €/påbörjad halvtimme
Loungebesök 19 €*
Tillval
 
Olycksfallsförsäkring Priser och villkor (PDF på finska)
ExtraCare-olycksfallsförsäkring Priser och villkor (PDF på finska)
Barnförsäkring 10,90 €/mån, om du tecknar en försäkring för ett barn
17,90 €/mån, om du tecknar en försäkring för flera barn
Cancerförsäkring Priser och villkor (PDF på finska)

* Kostnadsfritt för Finnair Plus Gold och Platinum-medlemmar.

Information om krediträntan meddelas på fakturan/kontoutdraget. Information om den effektiva räntan finns i blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.