Utökad reseförsäkring

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Chubb. 

Chubb:s kundtjänst 09 6861 5155 
Läs mer på Chubbs webbplats

Med Diners Club Premium ingår en reseförsäkring så du kan känna dig extra trygg på resan. Försäkringen gäller när din resebiljett till sin helhet är betald med ditt Diners Club Premium kort.

För reseförsäkringen står Chubb European Group Limited, filial i Finland. 

Försäkringsvillkoren och en sammanfattning av försäkringsskyddet hittar du på Chubbs webbplats.

Viktigt!

Reseförsäkringen som ingår i ditt kort upphör när kortet stängs den 31 maj 2019. Resor som du har betalat för innan den 31 maj 2019 och som startar och slutar innan årsslutet 2019, kommer att täckas av försäkringen. Om du har köpt en reseförsäkring eller möjligheten att avlägsna reseförsäkringens självrisk, och är berättigad en återbetalning, kommer du att bli informerad om detta separat av försäkringsbolaget.