Reseförsäkring

Mer information

Kontakta Chubb om du vill ansluta reseförsäkringen till ditt kort. 

Chubb:s kundtjänst 09 6861 5155
Läs mer på Chubb webbplats

Reseförsäkring* ingår automatiskt om du har SAS EuroBonus Diners Club och kan anslutas till Diners Club Classic mot en förmånlig kostnad. Försäkringen gäller när din resebiljett till sin helhet är betald med Diners Club Classic eller SAS EuroBonus Diners Club, förutsatt att kortet innehåller en reseförsäkring.

För reseförsäkringen står Chubb European Group Limited, filial i Finland. Chubb erbjuder möjlighet att med en tilläggsförsäkring avlägsna reseförsäkringens självrisk.

Försäkringsvillkoren och en sammanfattning av försäkringsskyddet hittar du på Chubbs webbplats.


*Reseförsäkringen kan ej anslutas till Finnair Plus Diners Club. 

Viktigt!

Reseförsäkringen som ingår i ditt kort upphör när kortet stängs den 31 maj 2019. Resor som du har betalat för innan den 31 maj 2019 och som startar och slutar innan årsslutet 2019, kommer att täckas av försäkringen. Om du har köpt en reseförsäkring eller möjligheten att avlägsna reseförsäkringens självrisk, och är berättigad en återbetalning, kommer du att bli informerad om detta separat av försäkringsbolaget.