Möjlighet att delbetala

Vill du veta mer?

Ansök om delbetalning/ändra kreditutrymme (pdf)

Nedan kan du läsa mer om de kostnader som gäller för ditt kort och se räkneexempel på effektivränta när du väljer att delbetala.

Pris, villkor och förhandsinformation om konsumentkrediter

Har du en månad med många stora utgifter, kan det vara skönt att veta att du kan delbetala* din faktura. Tack vare ditt kreditutrymme bestämmer du själv hur mycket du vill betala av fakturan varje månad: hela summan, minimibetalningen eller valfri summa däremellan.

Du betalar bara ränta de månader då du väljer att inte betala hela fakturabeloppet. Det finns fortfarande ingen övre köpgräns för hur mycket du kan handla med ditt kort.

Om delbetalning inte ingår i ditt kort kan du ansöka genom att fylla i pdf-ansökan här. Du kan även ansöka om att öka ditt befintliga kreditutrymme mot en avgift.

Om delbetalning

  • Du kan ansöka om ett kreditutrymme mellan 1 000 och 5 000 euro (max 10 % av din årsinkomst)
  • För Diners Club Premium-medlemmar är kreditutrymmet 10 000 euro
  • Den genomsnittliga räntefria betalningstiden är 30 dagar
  • Lägsta belopp att betala är 3 % av fakturabeloppet, dock minst 15 euro per månad. 

*Kreditutrymmet för Diners Club Classic-kortet är 1000–5000 euro. Räntan på en utnyttjad kredit är 3 månaders euribor + 9 %. Vid en utnyttjad kredit på 1500 euro är den effektiva räntan 16,28 %. Vid beräkningen har man använt 3 månaders euribor (06/2016) och beaktat årsavgiften om 50 euro. Den beräknade totala krediten om 1500 euro, inklusive ränta och årsavgift, är 1621,01 euro förutsatt att kreditperioden är 12 månader, krediträntan, avgifterna och provisionerna förblir detsamma under hela kreditperioden och att krediten återbetalas i 12 lika stora belopp. Avtalet är i kraft 12 månader åt gången såvida avtalet inte sägs upp. Produktspecifik information om krediten finns i blanketten förhandsinformation om konsumentkrediter, i de allmänna kortvillkoren, samt i prislistan.