Varför resekonto?

Idén med att ha ett resekonto (även kallat TAC) är att effektivisera administrationen av affärsresor och samtidigt ge företaget en bättre överblick över sina resekostnader. Resekonton har dessutom upp till 45 dagars räntefri kredit.

Om ditt företag har reseutlägg på över 100 000 kr per år, är vårt resekonto det ultimata valet för er. 

Resekonto finns i två varianter

 

Resekonto standard

  • Alla de anställdas resor debiteras på ett gemensamt resekonto.
  • Alla reseomkostnader samlas på en faktura, vilket ger mindre administration och färre fakturor.
  • Om företagetsanställda betalar sin utlandsresa (minst 50 % av det totala priset) med Diners Clubs resekonto, ingår en kompletterande reseförsäkring för utlandsresor. 
  • Alla omkostnader samlas för varje kalendermånad och faktureras månaden efter. Det ger upp till 45 dagars räntefri kredit.


Utökat resekonto

För större företag kan vi erbjuda en utökad lösning, som utöver ovanstående även ger dessa fördelar:

  • Faktureringen skräddarsys till företagets behov, och resekonton kan anpassas till alla system för reseräkningar och till alla ekonomisystem.
  • Möjlighet att lägga till information som t ex projekt, avdelning eller inköpskonto.

Intresserad?

Kontakta gärna vår Resekonto Support så berättar vi mer om hur resekonto kan underlätta resehanteringen på just ditt företag.