Välj din faktura

Mer information

Är du intresserad, kontakta oss för mer information.

Du kan själv välja hur informationen i fakturan ska vara uppställd. Välj t ex att sortera på resenär, kostnadsställe eller projektnummer. 

Fakturan kan skickas veckovis, varannan vecka eller månadsvis. Allt för att ditt företag ska få en så enkel administration som möjligt.