Kompletterande reseförsäkring

Kontakta oss

När du betalar din utlandsresa (minst 50 % av det totala priset) med Diners Clubs resekonto, ingår en kompletterande reseförsäkring för utlandsresor. Försäkringen ersätter exempelvis kostnader som uppstår till följd av att flyget eller bagaget är försenat.

Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren innan du påbörjar din resa. Mer information om ersättningsslag och ersättningssummor finns i försäkringsvillkoren.

Ersättningssummor

Om du är tvungen att anskaffa nödvändighetsartiklar på grund en försening, kan du få ersättning för kostnaderna enligt följande:

  • Över 2 timmars försening: upp till 200 euro
  • Över 48 timmars försening: upp till 500 euro
  • Om flyget är överbokat eller över två timmar försenat, ersätter försäkringen kostnader för måltider och inkvartering upp till 125 euro