Elektronisk filöverföring

Mer information

Är du intresserad, kontakta oss för mer information.

Med elektronisk filöverföring av transaktioner från resekonto direkt in i företagets reseräknings- eller konteringssystem, kan ekonomiavdelningen spara mycket tid.

Fakturan skickas elektroniskt till företagets ekonomisystem.