När du vill ansöka om resekonto standard, kan du enkelt göra det genom att ladda hem ansökan och skicka den till oss.

Vill du istället ansöka om Utökat resekonto, vänligen kontakta oss här.

Enligt lagen om förebyggande av penningtvätt och terrorfinansiering (Money Laundering Act) är vi skyldiga att inhämta information om företagets ägarstruktur och företagets verkliga huvudman. Vi behöver även information om huruvida den verklige huvudmannen är en politiskt utsatt person (PEP). Vi rekommenderar därför att du har information om ägarstruktur och verklig huvudman tillgänglig för att slutföra ansökan.

Kontakta oss eller fyll i ansökan och skicka den till: 
SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial
Travel Account Concept
00036 DINERS CLUB

Du kan också välja att faxa oss på: +358 9 693 99 446