Förändringar gällande Diners Club kortinlösen

Vad behöver vi göra för att fortsättningsvis kunna erbjuda våra kunder möjligheten att acceptera Diners Club och Discover-kort?

Svar:

Vi har tecknat ett avtal med Nets Danmark A/S som gör det möjligt för er att fortsätta erbjuda era kunder denna möjlighet. Vi har skickat ut ett brev till er där vi förklarar vad ni behöver göra. Om ni är osäkra på vad brevet innebär för er är ni välkomna att kontakta oss.

Om ni önskar använda er av en annan inlösare går det bra att kontakta Diners Club International för att utreda vilka alternativ som finns. Deras kontaktformulär hittar du här.

Hjälpte den här informationen dig?
Vi har tecknat ett inlösenavtal med Diners Club Nordic AB, varför ska detta flyttas över till Nets Danmark A/S?

Svar:

SEB Kort Bank AB, ägare av Diners Club Nordic AB, har beslutat att avveckla inlösenverksamheten för Diners Club och Discover på den nordiska marknaden. Därför har Diners Club Nordic AB ingått ett avtal med Nets Danmark A/S som tar över rollen som inlösare i Norden.

Hjälpte den här informationen dig?
Hur kommer vi att få betalt när avtalet med Diners Club överförts till Nets Danmark A/S?

Svar:

Transaktioner/köp gjorda efter den 28.5.2019, kommer att utbetalas av Nets Danmark A/S.

Hjälpte den här informationen dig?
Kan vi fortfarande logga in på Diners Clubs online-tjänst e-service efter den 31 maj 2019?

Svar:

Ja. Alla kortköp inlösta av Diners Club Nordic AB/SEB Kort Bank AB kommer att finnas kvar i eService.

Hjälpte den här informationen dig?
Hur avslutar vi vårt Diners Club Nordic AB samarbetsavtal?

Svar:

Fram till den 28.5 2019 kan ni kontakta Diners Club Finland på telefon 09 6939 9334 och via mail.

Hjälpte den här informationen dig?
Hur kommer vi i kontakt med Nets Danmark A/S?

Svar:

Ni kan ringa Nets Danmark A/S kundtjänst i Finland 010 8040 40 eller använda kontaktformuläret som ni hittar via sidan www.nets.eu/payments/dgncampaign.

 

Hjälpte den här informationen dig?
Kommer vårt Diners Club samarbetsavtal att fortsätta med samma villkor när avtalet överförts till Nets Danmark A/S?

Svar:

Ja, avtalen kommer fortsätta löpa med samma villkor.

Hjälpte den här informationen dig?
Vad kommer hända med varumärket Diners Club i Norden?

Svar:

Diners Club är ett internationellt varumärke och kommer fortsätta världen över. www.dinersclub.com

 

Hjälpte den här informationen dig?
Varför lönas det att ha ett inlösenavtal för Diners Club i framtiden?

Svar:

Diners Club/Discover är ett internationellt varumärke och nätverk för betalningar. Med ett inlösenavtal med Diners Club, får ni tillgång till internationella resenärer med Diners Club/Discovers kreditkort – dinersclub.com. Genom att ni fortsätter att ta emot Diners Club får ni också möjlighet att ta emot kortbetalningar från Discover Global Network (DGN). Discover® Global Network har mer än 105 miljoner kortinnehavare över hela världen. Discover Global Network inkluderar: Discover® Card (utställt i USA) och Discover Club International® card, som är utställt i mer än 55 länder och partners med t ex: BC® Global Card (utställt i Sydkorea), RuPay® Global Card (utställt i Indien), Elo® Global Card (utställt i Brasilien) och Troy®Global Card (utställt i Turkiet).

Hjälpte den här informationen dig?
Vi har ett avtal med Diners Club Nordic AB och önskar öppna ett nytt säljställe. Vem skall vi kontakta?

Svar:

Fram till den 28.5.2019 skall ni som förut kontakta Diners Club Service för säljställen.

Hjälpte den här informationen dig?
Varför byter Diners Club Nordic AB namn till SEB Kort Bank?

Svar:

Diners Club Nordic AB är ett helägt dotterbolag till SEB Kort Bank AB. Vi planerar en fusion där Diners Club Nordic AB fusioneras in i moderbolaget, SEB Kort Bank AB. Din avtalspart kommer att ändras till SEB Kort Bank AB. Fusionen är planerad till 1.2.2019. Vi kommer ha samma kontaktuppgifter som förut.

Hjälpte den här informationen dig?
Vad kommer att hända med Diners Club Resekonto (TAC)?

Svar:

Det sker inga förändringar gällande Diners Club Resekonto (TAC). Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt.

Hjälpte den här informationen dig?
Vi har avtal med Diners Club Nordic AB gällande både kortinlösen och inlösen av Diners Club Resekonto (TAC).Vad kommer hända?

Svar:

Avtal rörande Diners Club Resekonto (TAC) kommer att gälla. För avtal rörande kortinlösen måste ni kontakta den nya inlösaren.

Hjälpte den här informationen dig?