Diners Club Finland

SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial

Postadress: 00036 Diners Club
Besöksadress: Södra Esplanaden 18, Helsingfors
Tel. 09 6939 9370
Fax: 09 6939 9399
FO-nummer: 1597729-5

Verksamheten övervakas av Finansinspektionen i Sverige i samarbete med Finansinspektionen i Finland.